Phim bộ

Bê Bối Nước Mỹ Phần 1 Full (7/7)-VietSub Bê Bối Nước Mỹ Phần 1 Scandal Season 1 2012
Bê Bối Nước Mỹ Phần 2 Full (22/22)-VietSub Bê Bối Nước Mỹ Phần 2 Scandal Season 2 2012
Máy bay chiến đấu Full (12/12)-VietSub Máy bay chiến đấu Istrebiteli 2013
Ma Cà Rồng Nguyên Thủy Phần 3 Tập 1-VietSub Ma Cà Rồng Nguyên Thủy Phần 3 The Originals Season 3 2015
Bí mật của làng Achiara Tập 2-VietSub Bí mật của làng Achiara The Village: Achiara's Secret 2015
Tự Sướng Phần 1 Full (13/13)-VietSub Tự Sướng Phần 1 Selfie Season 1 2014
Danh Sách Đen Phần 3 Tập 1-VietSub Danh Sách Đen Phần 3 The Blacklist Season 3 2015
Danh sách đen (Phần 2) Tập 8/22-VietSub Danh sách đen (Phần 2) The Blacklist (Season 2) 2014
Cổ Cồn Trắng 6 Tập 6/13-VietSub Cổ Cồn Trắng 6 White Collar (season 6) 2014
Cổ Cồn Trắng 5 Full (13/13)-VietSub Cổ Cồn Trắng 5 White Collar (season 5) 2014
Cổ Cồn Trắng 4 Full (16/16)-VietSub Cổ Cồn Trắng 4 White Collar (season 4) 2012
Ngôi Nhà Ma Ám Phần 5 Tập 1/13-VietSub Ngôi Nhà Ma Ám Phần 5 American Horror Story Season 5 2015
Siêu nhiên (Phần 8) Full (23/23)-VietSub Siêu nhiên (Phần 8) Supernatural (season 8) 2012
Siêu Nhiên: Phần 7 Full (23/23)-VietSub Siêu Nhiên: Phần 7 Supernatural: Season 7 2011
Siêu Nhiên: Phần 6 Full (22/22)-VietSub Siêu Nhiên: Phần 6 Supernatural: Season 6 2010
Siêu Nhiên: Phần 5 Full (22/22)-VietSub Siêu Nhiên: Phần 5 Supernatural: Season 5 2009
Siêu Nhiên: Phần 4 Full (22/22)-VietSub Siêu Nhiên: Phần 4 Supernatural: Season 4 2008
Xác sống đáng sợ (Phần 1) Full (6/6)-VietSub Xác sống đáng sợ (Phần 1) Fear The Walking Dead (season 1) 2015
Tuổi Nổi Loạn 3 Tập 1/20-VietSub Tuổi Nổi Loạn 3 Hormones 3: The Final Season 2015
Ranh giới mong manh / Ngày thảm họa Tập 5/16-VietSub Ranh giới mong manh / Ngày thảm họa D-day 2015
Thiên Tài Lang Băm Full (18/18)-VietSub Thiên Tài Lang Băm Yong-pal 2015
Sát Nhân Trường Học (Phần 1) Tập 3-VietSub Sát Nhân Trường Học (Phần 1) Scream Queens (season 1) 2015
Lang Nha Bảng Tập 24/54-VietSub Lang Nha Bảng Nirvana In Fire 2015
Quý Bà Cảnh Sát Full (18/18)-VietSub Quý Bà Cảnh Sát Mrscop 2015
Đầu123456Cuối