Phim Hồng Kông

Mưu Dũng Kỳ Phùng 2 Full (20/20)-Lồng tiếng Mưu Dũng Kỳ Phùng 2 The Gentle Crackdown 2008
Người Cha Tuyệt Vời Full (20/20)-Lồng tiếng Người Cha Tuyệt Vời Family Man 2012
Kỳ Án Nhà Thanh Full (20/20)-Lồng tiếng Kỳ Án Nhà Thanh A Pillow Case Of Mystery 2006
Kỳ Án Nhà Thanh 2 Full (20/20)-Lồng tiếng Kỳ Án Nhà Thanh 2 A Pillow Case Of Mystery 2010
Hồng Võ Tam Thập Nhị Full (30/30)-Lồng tiếng Hồng Võ Tam Thập Nhị Relic Of An Emissary 2011
Cao thủ như lâm Full (30/30)-Thuyết minh Cao thủ như lâm Unbeatable 2 2011
Trung gian nhân (Thiên thần hay ác quỷ) Full (30/30)-Lồng tiếng Trung gian nhân (Thiên thần hay ác quỷ) Black Heart White Soul 2014
Hàn Sơn Tiềm Long Full (30/30)-Lồng tiếng Hàn Sơn Tiềm Long Ghost Dragon Of Cold Mountain 2014
Tái Đắc Hữu Tình Nhân Full (20/20)-Lồng tiếng Tái Đắc Hữu Tình Nhân Rear Mirror 2014
Rào cản tình yêu (Tái đắc hữu tình nhân) Full (20/20)-Lồng tiếng Rào cản tình yêu (Tái đắc hữu tình nhân) Rear Mirror 2014
Ông trùm tài chính (Điểm Kim Thắng Thủ) Full (30/30)-Lồng tiếng Ông trùm tài chính (Điểm Kim Thắng Thủ) The Ultimate Addiction 2014
Tân tế công (Tân la hán tế thế) Phần 2 Full (60/60)-Lồng tiếng Tân tế công (Tân la hán tế thế) Phần 2 The Legend Of Crazy Monk 2 2012
Sứ đồ hành giả Full (30/30)-NoSub Sứ đồ hành giả Line Walker 2014
Thư kiếm ân cừu lục Full (45/45)-Lồng tiếng Thư kiếm ân cừu lục Book and Sword, Gratitude and Revenge 2002
Thiên long bát bộ Full (45/45)-Lồng tiếng Thiên long bát bộ Demi-Gods and Semi-Devils 1996
Lộc đỉnh ký (Khang Hy và Tiểu Bảo) Full (40/40)-Lồng tiếng Lộc đỉnh ký (Khang Hy và Tiểu Bảo) The Duke of Mount Deer 2000
Tìm lấy ngày mai (Tái chiến minh thiên) Tập 19/20-NoSub Tìm lấy ngày mai (Tái chiến minh thiên) Tomorrow Is Another Day 2014
Đại Dược Phường Full (29/29)-Lồng tiếng Đại Dược Phường All That Is Bitter Is Sweet 2014
Bầu Trời Của Chúng Ta Full (12/12)-Lồng tiếng Bầu Trời Của Chúng Ta Shades Of Life 2014
Anh họ, anh được lắm Full (29/29)-Lồng tiếng Anh họ, anh được lắm Come On, Cousin 2014
Cảnh giới tuyến Full (17/17)-Lồng tiếng Cảnh giới tuyến The Borderline 2014
Danh môn ám chiến (Thương trường hiểm ác) Full (29/29)-NoSub Danh môn ám chiến (Thương trường hiểm ác) Overachievers 2014
Miêu Thỉ Ma Ma Full (20/20)-Lồng tiếng Miêu Thỉ Ma Ma Coffee Cat Mama 2013
Hoạn hải kỳ quan Tập 4/20-VietSub Hoạn hải kỳ quan Noblesse Oblige 2015
Đầu111213Cuối