Phim Hồng Kông

Hoắc Nguyên Giáp Full (42/42)-Lồng tiếng Hoắc Nguyên Giáp The Legendary Fok 2008
Đội phi hổ 2 Full (10/10)-NoSub Đội phi hổ 2 Tiger Cubs 2 2014
Tân Trạng Sư Tống Thế Kiệt Full (30/30)-Lồng tiếng Tân Trạng Sư Tống Thế Kiệt Justice My Foot 2013
Thố Nương Tử Full (19/19)-Lồng tiếng Thố Nương Tử Lady Sour 2014
Công Lý và Danh Lợi Full (35/35)-Lồng tiếng Công Lý và Danh Lợi The Men Of Justice 2010
Bát Quái Thần Thám Full (19/19)-NoSub Bát Quái Thần Thám Officer Geomancer 2014
Không Làm Người Hồng Kông Tập 8/25-Lồng tiếng Không Làm Người Hồng Kông To Be or Not To Be 2015
Đầu1213