Phim Hồng Kông

Cuộc Chiến Đối Kháng HD-VietSub Cuộc Chiến Đối Kháng Online 2015
Hầu Tửu Quyền HD-VietSub Hầu Tửu Quyền Drunken Monkey 2003
Mùa Hè Bí Ẩn HD-VietSub Mùa Hè Bí Ẩn Sex Appeal 2014
Kẻ Đào Mộ HD-VietSub Kẻ Đào Mộ Tomb Robber 2014
Tùy Đường Anh Hùng 4 HD-VietSub Tùy Đường Anh Hùng 4 Heroes Of Sui And Tang Dynasties 4 2014
Y Quán Tiếu Truyện -VietSub Y Quán Tiếu Truyện Y Quan Tieu Truyen 2015
Tôi Cuồng Vì Cung 2 Full (12/12)-VietSub Tôi Cuồng Vì Cung 2 Crazy For Palace Ii: Love Conquers All 2014
Hoạt Sắc Sinh Hương Tập 40/44-VietSub Hoạt Sắc Sinh Hương Legend Of Fragrance 2015
Năm Tháng Vội Vã HD-VietSub Năm Tháng Vội Vã Fleet Of Time 2014
Đội Bóng Thiếu Lâm HD-VietSub Đội Bóng Thiếu Lâm Shaolin Soccer 2001
Thực Thần (Thần ăn) HD-Lồng tiếng Thực Thần (Thần ăn) The God Of Cookery 1996
Sắc, Giới HD-VietSub Sắc, Giới Lust, Caution 2007
Lan Quế Phường Ngoại Truyện HD-VietSub Lan Quế Phường Ngoại Truyện Hardcore Comedy 2013
Thoát Khỏi Biển Lửa HD-VietSub Thoát Khỏi Biển Lửa Out of Inferno 2013
Nhất Lộ Hướng Tây HD-VietSub Nhất Lộ Hướng Tây Due West: Our Sex Journey 2012
Đại Chiến Xích Bích (Phần 1) HD-VietSub Đại Chiến Xích Bích (Phần 1) Red Cliff 1 2008
Mãn Thanh Thập Đại Khốc Hình HD-VietSub Mãn Thanh Thập Đại Khốc Hình Chinese Torture Chamber Story 1994
Tuyệt Đỉnh Kung Fu HD-Lồng tiếng Tuyệt Đỉnh Kung Fu Kungfu Hustle 2004
Thượng Đế Cũng Phải Cười 3 HD-Thuyết minh Thượng Đế Cũng Phải Cười 3 The Gods Must Be Crazy III : Crazy Safari 1991
Hoa Điền Hỷ Sự 2 HD-Lồng tiếng Hoa Điền Hỷ Sự 2 All's Well Ends Well 2 1997
Rồng Quyết Đấu HD-Lồng tiếng Rồng Quyết Đấu Dragon Fight 1989
Tình Anh Thợ Cạo HD-Lồng tiếng Tình Anh Thợ Cạo Faithfully Yours 1988
Đầu345678Cuối