Kết quả từ khóa: brad falchuk

Câu Chuyện Kinh Dị Mỹ 4: Gánh Xiếc Quái Dị Tập 13/13-VietSub Câu Chuyện Kinh Dị Mỹ 4: Gánh Xiếc Quái Dị American Horror Story 4: Freak Show 2014
Câu Chuyện Kinh Dị Mỹ (phần 3): Hội Phù Thủy Tập 8/13-VietSub Câu Chuyện Kinh Dị Mỹ (phần 3): Hội Phù Thủy American Horror Story (season 3): Coven 2013
Câu Chuyện Kinh Dị Mỹ (Phần 2): Bệnh Viện Tâm Thần Full (13/13)-VietSub Câu Chuyện Kinh Dị Mỹ (Phần 2): Bệnh Viện Tâm Thần American Horror Story (Season 2): Asylum 2012
Đội Hát Trung Học 4 Full (22/22)-VietSub Đội Hát Trung Học 4 Glee - Season 4 2012
Đội Hát Trung Học 2 Full (22/22)-VietSub Đội Hát Trung Học 2 Glee - Season 2 2010
Đội Hát Trung Học 1 Full (22/22)-VietSub Đội Hát Trung Học 1 Glee - Season 1 2009
Đội Hát Trung Học 3 Full (22/22)-VietSub Đội Hát Trung Học 3 Glee - Season 3 2011
Đội Hát Trung Học 5 Tập 12/22-VietSub Đội Hát Trung Học 5 Glee - Season 5 2013