Kết quả từ khóa: dien nhuy ni

Độc Tâm Thần Thám Full (20/20)-Lồng tiếng Độc Tâm Thần Thám Every Move You Make 2010
Con Đường Ai Oán - Đại Náo Công Đường Full (25/25)-Thuyết minh Con Đường Ai Oán - Đại Náo Công Đường Return Of The Silver Tongue 2013
Con Đường Mưu Sinh Full (21/21)-Lồng tiếng Con Đường Mưu Sinh No Good Either Way 2012
ĐỘI HÀNH ĐỘNG LIÊM CHÍNH 2009 Full (5/5)-Lồng tiếng ĐỘI HÀNH ĐỘNG LIÊM CHÍNH 2009 ICAC Investigators 2009 2009
Hôn Nhân Tiền Định Full (30/30)-Lồng tiếng Hôn Nhân Tiền Định Only You 2011
Thái Ngạc và Tiểu Phụng Tiên Full (20/20)-Lồng tiếng Thái Ngạc và Tiểu Phụng Tiên In The Chamber Of Bliss 2009
Hương lửa vạn gia Full (77/77)-Lồng tiếng Hương lửa vạn gia Light Of Million Hopes 2003
Trung gian nhân (Thiên thần hay ác quỷ) Full (30/30)-Lồng tiếng Trung gian nhân (Thiên thần hay ác quỷ) Black Heart White Soul 2014