Kết quả từ khóa: huynh tong trach

Độc Tâm Thần Thám Full (20/20)-Lồng tiếng Độc Tâm Thần Thám Every Move You Make 2010
Cà Phê Cat Mama Full (20/20)-Thuyết minh Cà Phê Cat Mama Coffee Cat Mama 2013
Ranh Giới Sinh Tử Full (19/19)-Lồng tiếng Ranh Giới Sinh Tử 7 Days In Life 2011
Hảo Tâm Tác Quái Full (30/30)-Lồng tiếng Hảo Tâm Tác Quái A Change Of Heart 2013
Anh Hùng Trong Biển Lửa 3 Full (32/32)-Lồng tiếng Anh Hùng Trong Biển Lửa 3 Buring Flame 2009
Bảo Vệ Nhân Chứng Full (20/20)-Lồng tiếng Bảo Vệ Nhân Chứng Witness Insecurity 2012
Tiềm Hành Truy Kích Full (30/30)-Lồng tiếng Tiềm Hành Truy Kích Lives of Omission 2011
Nữ Quyền Full (32/32)-Lồng tiếng Nữ Quyền Grace under fire 2013
Thiên long bát bộ Tập 40/41-Thuyết minh Thiên long bát bộ The Demi-Gods and Semi-Devils 2003
Lấy Chồng Giàu Sang Full (82/82)-Lồng tiếng Lấy Chồng Giàu Sang The Gem Of Life 2008
Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt Full (39/39)-Thuyết minh Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt Young Sherlock 2014
Ông trùm tài chính (Điểm Kim Thắng Thủ) Full (30/30)-Lồng tiếng Ông trùm tài chính (Điểm Kim Thắng Thủ) The Ultimate Addiction 2014
Miêu Thỉ Ma Ma Full (20/20)-Lồng tiếng Miêu Thỉ Ma Ma Coffee Cat Mama 2013