Kết quả từ khóa: le dieu tuong

Nghĩa Hải Hào Tình Full (32/32)-Thuyết minh Nghĩa Hải Hào Tình No Regrets 2010
Bí Mật Gia Tộc Full (20/20)-Lồng tiếng Bí Mật Gia Tộc Greed Mask 2006
Bước Nhảy Full (20/20)-Lồng tiếng Bước Nhảy Step 2007
Xứng Danh Tài Nữ Full (25/25)-Lồng tiếng Xứng Danh Tài Nữ Rosy Business 2009
Nghĩa Hải Hào Tình Full (32/32)-Lồng tiếng Nghĩa Hải Hào Tình No Regrets 2010
Pháp Ngoại Phong Vân Full (30/30)-Lồng tiếng Pháp Ngoại Phong Vân Will Power 2013
Bằng Chứng Thép 3 Full (30/30)-Lồng tiếng Bằng Chứng Thép 3 Forensic Heroes 3 2011
Đại Thái Giám Full (33/33)-Lồng tiếng Đại Thái Giám The Confidant 2012
Tranh Quyền Đoạt Vị Full (20/20)-Lồng tiếng Tranh Quyền Đoạt Vị Greatness Of A Hero 2009
Mưu Dũng Kỳ Phùng Full (20/20)-Lồng tiếng Mưu Dũng Kỳ Phùng The Gentle Crackdown 2005
Mưu Dũng Kỳ Phùng 2 Full (20/20)-Lồng tiếng Mưu Dũng Kỳ Phùng 2 The Gentle Crackdown 2008
Tái Đắc Hữu Tình Nhân Full (20/20)-Lồng tiếng Tái Đắc Hữu Tình Nhân Rear Mirror 2014
Rào cản tình yêu (Tái đắc hữu tình nhân) Full (20/20)-Lồng tiếng Rào cản tình yêu (Tái đắc hữu tình nhân) Rear Mirror 2014
Danh môn ám chiến (Thương trường hiểm ác) Full (29/29)-NoSub Danh môn ám chiến (Thương trường hiểm ác) Overachievers 2014
Bão qua làng Full (30/30)-NoSub Bão qua làng Bao qua lang 2014