Kết quả từ khóa: lee duk hwa

Tuổi Thanh Xuân Full (36/36)-Lồng tiếng Tuổi Thanh Xuân Forever Young 2014
Nữ hoàng tham vọng Full (24/24)-Lồng tiếng Nữ hoàng tham vọng Queen of Ambition 2013
Cuộc Chiến Nội Cung Full (50/50)-Lồng tiếng Cuộc Chiến Nội Cung Cruel Palace: War Of The Flowers 2013