Kết quả từ khóa: luu tung nhan

Bộ Bộ Kinh Tâm Full (40/40)-Lồng tiếng Bộ Bộ Kinh Tâm Scarlet Heart 2011
Đấu Trí Full (20/20)-Lồng tiếng Đấu Trí Catch Me Now 2008
Danh Gia Vọng Tộc Full (39/39)-Lồng tiếng Danh Gia Vọng Tộc Silver Spoon, Sterling Shackles 2012
Hành Trình Hái Sao Full (30/30)-Lồng tiếng Hành Trình Hái Sao Growing Through Life 2010
Tiềm Hành Truy Kích Full (30/30)-Lồng tiếng Tiềm Hành Truy Kích Lives of Omission 2011
Thái Ngạc và Tiểu Phụng Tiên Full (20/20)-Lồng tiếng Thái Ngạc và Tiểu Phụng Tiên In The Chamber Of Bliss 2009