Kết quả từ khóa: ly tu han

Danh Gia Vọng Tộc Full (39/39)-Lồng tiếng Danh Gia Vọng Tộc Silver Spoon, Sterling Shackles 2012
Hàn Sơn Tiềm Long Full (30/30)-Lồng tiếng Hàn Sơn Tiềm Long Ghost Dragon Of Cold Mountain 2014