Kết quả từ khóa: quach tan an

Đội điều tra đặc biệt Full (25/25)-Lồng tiếng Đội điều tra đặc biệt Curious Detective 2008
Đội điều tra đặc biệt 2 Full (24/24)-Lồng tiếng Đội điều tra đặc biệt 2 Curious Detective 2 2009
Con Đường Ai Oán - Đại Náo Công Đường Full (25/25)-Thuyết minh Con Đường Ai Oán - Đại Náo Công Đường Return Of The Silver Tongue 2013
Bí Mật Gia Tộc Full (20/20)-Lồng tiếng Bí Mật Gia Tộc Greed Mask 2006
Tìm Lại Một Nữa Full (21/21)-Lồng tiếng Tìm Lại Một Nữa Last One Standing 2008
Đông Tây Cung Lược Full (25/25)-Lồng tiếng Đông Tây Cung Lược Queens of Diamonds and Hearts 2012
Mì Gia Đại Chiến Full (30/30)-Lồng tiếng Mì Gia Đại Chiến Wax And Wane 2011
Chân trời mơ ước Full (19/19)-Lồng tiếng Chân trời mơ ước Inbound Troubles 2013
Quý Ông Thời Đại Full (20/20)-Lồng tiếng Quý Ông Thời Đại Awfully Lawful 2013
Trung gian nhân (Thiên thần hay ác quỷ) Full (30/30)-Lồng tiếng Trung gian nhân (Thiên thần hay ác quỷ) Black Heart White Soul 2014
Tân Trạng Sư Tống Thế Kiệt Full (30/30)-Lồng tiếng Tân Trạng Sư Tống Thế Kiệt Justice My Foot 2013