Kết quả từ khóa: richard attenborough

Công viên kỷ Jura 1 HD-VietSub Công viên kỷ Jura 1 Jurassic Park 1993
Công viên kỷ Jura 2: Thế giới bị mất HD-VietSub Công viên kỷ Jura 2: Thế giới bị mất The Lost World: Jurassic Park 1997