Kết quả từ khóa: song sun mi

Tuổi Thanh Xuân Full (36/36)-Lồng tiếng Tuổi Thanh Xuân Forever Young 2014
Thời gian vàng Full (23/23)-Lồng tiếng Thời gian vàng Golden Time 2013
Cuộc Chiến Nội Cung Full (50/50)-Lồng tiếng Cuộc Chiến Nội Cung Cruel Palace: War Of The Flowers 2013