Kết quả từ khóa: ta thien hoa

Pháp Võng Truy Kích (Pháp luật vô hình) Full (26/26)-Thuyết minh Pháp Võng Truy Kích (Pháp luật vô hình) Friendly Fire 2012
Không Khoan Nhượng (Thần thương thư kích) Full (25/25)-Lồng tiếng Không Khoan Nhượng (Thần thương thư kích) Sniper Standoff 2013
Sora no woto Full (12/12)-NoSub Sora no woto Sora no woto 2010
Học Cảnh Truy Kích Full (30/30)-Lồng tiếng Học Cảnh Truy Kích Emergency Unit 2009
Tiềm Hành Truy Kích Full (30/30)-Lồng tiếng Tiềm Hành Truy Kích Lives of Omission 2011
Người Chồng Lý Tưởng Full (20/20)-Lồng tiếng Người Chồng Lý Tưởng My Better Half 2010
Căn Hộ Trong Mơ Full (30/30)-Lồng tiếng Căn Hộ Trong Mơ L'Escargot 2012
Hồng Võ Tam Thập Nhị Full (30/30)-Lồng tiếng Hồng Võ Tam Thập Nhị Relic Of An Emissary 2011