Kết quả từ khóa: tran man chi

Pháp Võng Truy Kích (Pháp luật vô hình) Full (26/26)-Thuyết minh Pháp Võng Truy Kích (Pháp luật vô hình) Friendly Fire 2012
Đông Tây Cung Lược Full (25/25)-Lồng tiếng Đông Tây Cung Lược Queens of Diamonds and Hearts 2012
Công Chúa Giá Đáo Full (32/32)-Lồng tiếng Công Chúa Giá Đáo Can't Buy Me Love 2010
Trở Về Thời Tam Quốc Full (25/25)-Lồng tiếng Trở Về Thời Tam Quốc Three Kingdoms RPG 2012
Tòa án lương tâm Full (20/20)-Lồng tiếng Tòa án lương tâm Ghetto Justice 2011
Quý Ông Thời Đại Full (20/20)-Lồng tiếng Quý Ông Thời Đại Awfully Lawful 2013
Ông trùm tài chính (Điểm Kim Thắng Thủ) Full (30/30)-Lồng tiếng Ông trùm tài chính (Điểm Kim Thắng Thủ) The Ultimate Addiction 2014
Sứ đồ hành giả Full (30/30)-NoSub Sứ đồ hành giả Line Walker 2014