Kết quả từ khóa: truong ke thong

Thực Vi Nô Full (25/25)-VietSub Thực Vi Nô Gilded Chopsticks 2014
Chân trời mơ ước Full (19/19)-Lồng tiếng Chân trời mơ ước Inbound Troubles 2013
Trung gian nhân (Thiên thần hay ác quỷ) Full (30/30)-Lồng tiếng Trung gian nhân (Thiên thần hay ác quỷ) Black Heart White Soul 2014